e-mail:  info@emlektablak.hu

EMLÉKTÁBLÁK


Tervezése, Készítése, Kihelyezése

Emléktáblák tervezésével, készítésével, valamint kihelyezésével

kapcsolatos munkáink növekvő száma bizonyítja a kivitelezés mi-

nőségét és a megrendelőink elégedettségét. Nevünkhöz fűződik

külföldön és országszerte számtalan köztéri felírat, emléktábla,

szobortalapzat, síremlék, …


Az emléktáblák tervezésével, kivitelezésével és kihelyezésével

egészen az 1980 -as évek elejétől foglalkozunk. Eleinte csak kézi

véséssel történt az emléktáblák megmunkálása, de a 90 -es évek

közepétől (magyarországon az elsők között) bevezettük a homok-

fúvásos technikát, melynek eredményeképpen megrövidültek az

elkészítési határidők és megnőttek a megrendelések. A nagyszám-

ban készített feliratoknak, emléktábláknak köszönhetően igen nagy

tapasztalatra tettünk szert, tervezésben és kivitelezésben, amit mél-

tán bizonyít hazánk nagyjainak emléktáblái a Fiumei úti Nemzeti sír-

kertben, a Bazilikában, a Kossuth téren, a Budai-vár palotai kapuján,

a Szentháromság téren és még számos ikolai, templomi és szabad-

téri helyszínen.
Emléktáblák tervezése és kivitelezése

Munkáink elismerése jeléül 2011-ben Podmaniczky díj kitüntetésé-

ben részesültünk (id.Szabó Kornél), mely díjat olyan magánszemé-

lyek és közösségek kaphatják meg, akik foglalkozásuktól, munkahe-

lyi kötelezettségüktől függetlenül, vagy azt jelentősen túlteljesítve a

legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örök-

ségünk értékeinek védelmében.


Podmaniczky díj ktüntetés 2011-ben