e-mail:  info@emlektablak.hu

EMLÉKTÁBLÁK


Tervezése, Készítése, Kihelyezése

Élcsiszolt

Kör, Ovál

Álló

Fekvő

Négyszög

Kültéri kihelyezés

Egy emléktábla kültéri kihelyezésénél a kemény közet a legmeg-

felelőbb választás, ugyanis számolni kell az időjárás viszontag-

ságaival (fagyállóság) és az UV káros hatásával, amik jelentősen

igénybeveszik az emléktáblát. Sajnos a fagyállóságnak nem fe-

lelnek meg az olcsó kínai és indiai gránitok, ugyanis az igen nagy

vízfelszívó képességüknek köszönhetően hasonlóan viselkednek,

mint a puha kőzetek. Persze a puha kőzetnek mondott kövek kö-

zött is vannak fagyáló kövek, mint pl. a magyar sütői mészkő,

ami a keménységének és fagyállóságának köszönhetően, igen

keresett anyagnak számít külföldön is.Beltéri kihelyezés

Az emléktábla beltéri, az időjárástól védett helyen való kihelyezé-

sénél már nem kell figyelni az anyag keménységére és fagyálló-

ságára, aminek köszönhetően szabadon lehet ereszteni a fantá-

ziát és már csak meg kell találni a megfelelő színű követ.Anyagköltség

Az anyagok nyersanyag ára a vastagság és a szín fügvényében

20.000 Ft -tól több száz ezer Ft/m2 árig terjedhet. Az anyagok

közötti nagy árkülömbség a kiválasztott anyag ritkaságából és

szállíthatóságából (törékenységéból) adódik.

Emléktáblák anyagválasztása

A terméskövek esetében különbséget kell tennünk kemény

és puha kőzetek között.


 - Kemény kőzetek:  gránit, gneisz, kvarcit, porfír

 - Puha kőzetek:  homokkő, mészkő, márvány